Διεύθυνση: Έκτωρος 14 , Στρόβολος – Κύπρος , 2007

Τηλ: +357 22 055 605

e-mail: info@extacyradio.com.cy

website: www.extacyradio.com.cy