Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2020

Διεύθυνση: Έκτωρος 14 , Στρόβολος – Κύπρος , 2007

Τηλ: +357 22 052 919

e-mail: info@extacyradio.com.cy

website: www.extacyradio.com.cy


Γραφεία Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 30 , Θεσσαλονίκη – Ελλάδα , 54624

Τηλ Κέντρο: +30 2311 320 112

Τηλ Studio: +30 2310 283 713

e-mail: info@extacyradio.gr

website: www.extacyradio.gr